Guard Systems Autoparku vadība - izvēlieties sev nepieciešamo

Basic

Pro

Enterprise

Sekošana kartēs reālajā laikā
Nepārtraukta objektu pozicionēšana Google Maps kartēs
Atskaites
Atskaites par visiem braucieniem, kā arī tukšgaitu
Zonas brīdinājumi (Ģeožogs)
Ziņojumi par objekta iebraukšanu vai izbraukšanu no noteiktās teritorijas
Track log informācija:
Maršuta attēlojums kartē noteiktajā laika posmā
Trauksmes brīdinājums
Iespējams pievienota trauksmes sensoru, kuŗs nosūtīs SMS brīdīnājumu
Mobilā aplikācija
Funcijas piemērotas lietošanai viedtālruņos
Zonu noteikšana
Resursu izlietojuma ierakstīšanai izveidojiet zonas
Intereses punktu (POI) imports un atskaites
Iespēja veidot specializētas barucienu atskaites, vadoties no intereses punktiemes, object movement etc.
Brīdinājumi
Saņemiet brīdinājumu, ja ierīce nedarbojas
Specializētas atskaites
Izvēlieties nepieciešamo atskaiti - par braucienu, apstāšanos nolietojumu vai citu
Apakšlietotāju piekļuve :
Iespēja izveidot apakšlietotājus ar personalizētu piekļuvi sistēmas objektiem
Vadītāja identifikācija
Aktīvā vadītāja identifikācija un darbību fiksēšana. Šo funkciju var lietot ar Dallas atslēgu, Garmin, SMS vai tīmekļa interfeisu
Imobilaizers*:
Iespēja aktivizēt imobilaizera funkciju ar tīmekļa interfeisu vai vadītāja identifikāciju
Personalizēti sistēmas teksti
Iespēja ierakstīt jums nepieciešamos brīdinājumus vai citus paziņojumus
Servisa modulis
Veicamās apkopes tiek noteiktas pēc attiecīgā nobraukuma, motorstundām vai citiem datiem
Precīzs maršruts :
Iespējas pilsētās redzēt precīzu objekta veikto maršrutu
Analogais sensors*:
Degvielas un temperatūras kontrole atskaišu, grafiku un brīdinājumu formā
Degvielas kontrole *:
Vidējā degvielas patēriņa kalkulācijas
FleetLink - Garmin divvirzienu kom
Maršruta plānošana un nosūtīšana vadītājam ar Garmin starpniecību
Vadītāja uzvedība:
Vadītāja uzvedības izvērtēšanas atskaite
Personalizēti risinājumi
Neierobežota piekļuve visām sistēmas funcijām
Tīmekļa servisa integrācija
Pilnīga savietojamība ar Jūsu kompānijas ERP vai CRM sistēmām
* Funcijas, kurām nepieciešami papildus risinājumi